PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

NYTTOEFFEKT OCH VÄRDESTYRNING

I förändringsprojekt som baseras på nyttorealisering, flyttas tyngdpunkten från de fysiska leveransobjekten till det önskade slutresultatet – med andra ord nyttan eller förbättringen som ger mervärde till Er verksamhet. Frågan blir då ”Vad behöver Ni ändra för att nå önskat resultat?”.

Att fokusera på att ta fram väldefinierade nyttor och koppla dessa till Era investeringsobjekt, ger Er en kraftfull ställning för att uppnå större värdeskapande från Er verksamhets förändring.

Vad kan Ni förvänta Er?

  • Avkastning på investerat kapital i form av minskad kassation, ökad produktivitet och större långsiktiga värden
  • Av verksamheten väl mottagen förändring som leder till positiva resultat tidigt och regelbundet under hela projektet
  • Ett kulturskifte mot ständiga förbättringar och värdeskapande i organisationen

Var PlantVision tillför värde

Vi erbjuder vägledning, verktyg och processer som är anpassade efter Er verksamhet och Ert behov av support.
 

  • ’Big Picture’ workshops för att slå fast projektfokus och -mål i linje med företagets strategier
  • Workshops för nyttorealisering för att identifiera, beskriva och prioritera uppnåeliga nyttor
  • Workshops för beroenden mellan nyttor för att påvisa förhållandet mellan resultaten i ett projekt och en visuell vägledning till framgång.
  • Coachning och utbildning i ”Nyttoeffekt och värdestyrning” (”Benefits & Value Management”) för att ge förståelse och kunskap i grundläggande principer och verktyg

Vi kan hjälpa Er att formulera affärsmöjligheter och nyttorealiseringsplaner. Vi erbjuder även coachstöd genom implementering av förändring, nyttorealisering och uppföljning.

 

Läs mer om Nyttoeffekt och värdestyrning (”Benefits & Value Management”, BVM) i PDF-dokumentet nedan.

Eller, för att få veta vad BVM kan göra för er verksamhet, kontakta:
Thomas Eriksson, Konsultchef, Verksamhetskonsulting
thomas.eriksson@plantvision.se
tel. +46 (0)8 503 045 65.

Butterfly
Successful change is not about delivering a promising solution.
It is about making sure your solution delivers on its promises.
Butterfly

 

 

Mer Information

Värdestyrd förändring (Value-driven change) produktblad (PDF) »


Nyttoeffekt och värdestyrning (Benefits & Value Management) produktblad (PDF) »

Dela:

Follow us LinkedIN