PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

INSIKTSWORKSHOP

Gratis workshoperbjudande »

 

Lyckad verksamhetsförändring börjar här

Alltför många förändringsinitiativ misslyckas med att uppfylla förväntningarna. Vårt värdebaserade tillvägagångssätt är annorlunda. Istället för att fokusera på klassisk problemlösning så fokuserar vi på hur du skapar en hållbar och långsiktig affärsnytta utifrån de utmaningar och möjligheter som du ställs inför.

Vår INSIKTSworkshop kombineras med beprövade förändringsmetoder för att bilda en förändrings- och realisationsplan mot framgång. Vi fokuserar på fyra nyckelområden som är viktiga för en framgångsrik verksamhetsomvandling: insikt, effekt, förändring och nytta.

Med en större INSIKT kan du definiera vad framgång är; avslöja vad som krävs för att uppnå den; identifiera vem som behövs; och beskriva hur de ska gå tillväga.

 

Vad är en INSIKTSworkshop?

En INSIKTSworkshop är ett effektivt och kraftfullt tillvägagångssätt som använder ett lean/agilt synsätt.

Det gör det möjligt för dig att belysa, prioritera och förankra dina affärsmöjligheter, innovationer och utmaningar.

Workshopen kombinerar praktiska övningar, teorier och coachning. Den ger en visuell och interaktiv upplevelse, där nyckelintressenterna är engagerade genom stimulerande och givande multidisciplinära övningar.

Den ger också möjligheter till ad hoc-diskussioner, stärker gruppdynamiken, för individer närmare varandra, och hjälper gruppen att fokusera på utvalda nyckelområden.

Workshopen planeras i enlighet med omfattningen av projektet, så varje workshop skiljer sig åt. För dessa workshops behövs i genomsnitt två heldagar.

Vad kan en INSIKTSworkshop ge dig?

  • Gör dig säker på att du väljer de rätta investeringarna och förändringarna - de som kommer göra att du uppnår dina mål och leverera maximalt hållbart värde.
  • En fullständig översikt och färdplan för förändring – koppla ihop dina mål med de önskade effekterna, de förändringar som skall genomföras, och de fördelar som kommer att realiseras.
  • Övertygade och engagerade aktörer - förenade av en gemensam vision och motiverade av en känsla av ägarskap.

En INSIKTSworkshop identifierar inte bara de kritiska faktorerna för framgång, de visar också hur dessa faktorer förhåller sig till och påverkar varandra. Denna nivå av INSIKT är avgörande för att försäkra dig om att din verksamhetsförändring genererar maximalt hållbart värde.

GENOMFÖRT
WORKSHOPS INOM:

Life science
Processindustri
Energi
Laboratorier
Papper & massa

DELTAGARE
FEEDBACK:

Jag rekommenderar gärna denna workshop till en kollega:

Medel svar >5
(på skala 1-6)

DELTAGARE
FEEDBACK:

Vad anser du var mest användbart för dig på denna Workshop?

“Att vi nu vet vad vi inte vet”
Chef, Supply Chain

“Förståelsen av att vi är osäkra på vår vision!”
CFO

“Att samlas med kollegorna om ett viktigt framtida projekt – samsyn”
Kvalitets och Miljöchef

“Tydlig roadmap och vägledning för att komma fram till beslut och starta upp projektet.”
Produktionschef

“Förändringskartan, tydligt vem som ska förändra vad”
Projektchef

“Pekfingret – placeringen av ansvar pekar på dig själv”
VD

“Min egen förståelse för problemställning och hur "lösningen" togs fram”
Plant Manager

 

 

Introduktionsworkshop

Vi erbjuder en två timmar kostnadsfri*, visuell och interaktiv konsultation i form av en workshop.

Workshopen kommer att ge dig en insikt till huvudprinciperna, metoderna och verktygen vi använder genom att applicera dem till en särskild utmaning eller möjlighet som din verksamhet står inför.

  • Finjustera RIKTNINGEN av dina tankar och mål – Var bör du fokusera din insats på?
  • ENGAGERA och MOTIVERA nyckelintressenterna genom att involvera dem i ett tidigt stadie.
  • Skapa INSPIRATION, generera nya idéer och börja tänka mer kreativt.  

Framförallt, ta reda på vad som krävs för att se till att du skapar hållbart värde från din verksamhetsförändring.

Intresserad?
Kontakta oss idag för att arrangera en workshop eller för att diskutera andra möjligheter för din verksamhet.  
Kontaktformulär »

* Det enda vi begär är att få ersättning för våra resekostnader.

 Follow us LinkedIN