PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

ASPENTECH ASPENONE

Aspen InfoPlus.21® är ett informationhanteringssystem som samlar in realtidsdata från tillverkningsprocesser. InfoPlus.21 samlar och lagrar stora volymer processdata och gör den tillgänglig för slutanvändare intilliggande system såsom affärssystem, kvalitetssystem och olika produktionsapplikationer.

InfoPlus.21 hanterar historiska data och ger er samtidigt direkt åtkomst till mätdata via en tydlig sökstruktur. Systemet används inom tillverknings- och processindustrin för miljörapportering, batchövervakning och analys, statistisk process och kvalitetskontroll (SPC) och som operatörsverktyg och tekniskt analysverktyg.

InfoPlus.21 hjälper tillverkare att förbättra informationsflödet inom hela verksamheten genom integration med leverans- och affärssystem. Systemet fungerar som en länk mellan dessa system och gör detaljerad information om verksamhetens processer tillgänglig för både ledning och ingenjörer.

Informationen gör det möjligt att förbättra arbetsflöden och produktionsstrategier, ger bättre beslutsstöd, kundservice, kostnadseffektivitet och processprestanda.

 

Mer information

AspenTech Infoplus.21 Family (605 kB) »

AspenTech - Solutions for the Power Industry (pdf) »

AspenTech - Infoplus.21 »

 

Dela:

Follow us LinkedIN