PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek


PREACTOR

Preactor används av över 4500 företag världen över och inom nästa alla branscher. Med över 20 år av inbyggd erfarenhet är Preactor världens främsta APS-system.
 
Preactor erbjuder en produktfamilj för produktionsplanering där alla produkterna delar på samma grundfunktionalitet men utifrån verksamhetens behov och budget kan du som kund alltid hitta ett system som passar just dina behov och önskemål.

Lösningarna integreras med ditt affärssystem för göra din production och planeringsprocess effektivare genom att minska ledtiderna och produkter i arbete (PIA) och utnyttja befintlig kapacitet bättre.

Fem viktiga fördelar

 1. Visualisering – Genom att presentera data visuellt i grafer och bilder med relationer mellan order och material ger dig möjlighet att snabbt och enkelt hitta potentiella problem. T.ex. under- eller överbelagda resurser, potentiella leveransförseningar och materialbrister.
 2. Ökad produktivitet– Bättre visualisering tillsammans med planeringsalgoritmer från Preactor, innebär att resurser som maskiner och personal kan beläggas bättre. Operatörer blir inte överbelagda och flaskhalsar kan enkelt upptäckas samt att material inte frisläpps till produktion förrän det behövs.
 3. Reaktionsförmåga – Du kan reagera mycket snabbare på potentiella problem och förfrågningar från marknaden som t.ex. en panikorder. Genom att använda Preactors ”What if?” möjlighet kan du jämföra olika scenarier innan beslut tas.
 4. Material – För att undvika leveransförseningar pga. materialbrister är det helt avgörande att produktionsplanen är synkroniserad med tillgången på material som kan vara egenproducerat halvfabrikat eller inköpta komponenter. I Preactor sammankopplas materialbehovet med tillgången på material och identifierade materialbrister synliggörs för planeraren som ges möjlighet planera om.  
 5. Samordning - När produktionsplanen är tillgänglig uppstår en extra kraftfull fördel i form av en samordningseffekt med att koppla samman inköp med produktion och försäljning:
  1. Inköp får tillförlitliga datum för när material faktiskt behövs i produktionen. Som bidrar till att minska lagernivåer och undvika materialbrister.
  2. Produktionen kan producera i den ordning som bäst passar sina förutsättningar och behov, och samtidigt möta leveranser och leveransdatum.
  3. Marknad kan snabbare ge leveransbesked till kund med korrekt feedback, vilket leder till förbättrad kundservice.

Rätt Preactor för dig

I Preactor ingår som standard en rik palett av funktionalitet. Preactor kan dessutom enkelt konfigureras och utökas med funktioner för att möta dina specifika krav utan att plattformen påverkas. Detta garanterar kompatibilitet med nya versioner av Preactor och underlättar teknisk support.

Preactor integreras med de flesta befintliga affärssystem och MES-system.

Preactor GMPS and APS integrated with ERP

 

 


Huvudplanering

Preactor GMPS (Graphical Master Production Schedule) är ett grafiskt verktyg för huvudplanering. Med Preactor GMPS planera du din produktion av bekräftade försäljningsorder, prognoser, nuvarande lager, lagergränser (max / min per artikel) baserat på tillgänglig produktionskapacitet.

Den skapade planen kan justeras manuellt om det behövs och sedan skickas till affärssystemet före körning av MRP för tillverkade delkomponenter och inköpta komponenter. Om så önskas, kan MRP köras direkt i Preactor 400 GMPS och sedan skickas direkt till Preactor Scheduler för planering av faktiska produktionsorder.

image-1

Preactor GMPS with planned production, stock profile and capacity usage.

Produktionsplanering

När du har bestämt hur mycket som ska produceras är det dags att släppa loss kraften i Preactor APS. Med Preactor APS kan du bestämma i detalj vilka resurser som ska användas, när du ska använda dem och hur de används på bästa möjliga sätt. Hela tiden med hänsyn till både material- och kapacitetsbegränsningar.

Preactor APS har kapacitet att modellera resurser som maskiner, personal och verktyg som begränsade eller obegränsade resurser. Varje resurs kan ha sin egen kalender, så att du kan se när den är tillgängligt eller inte.

Fördelen med Preactor är att Preactor ger dig möjlighet modellera den verkliga produktion, med hänsyn till bufferttider, uppdelning av partier, vilka material som kan gå in i en ugn eller tank samtidigt, färdigheter hos personal, väntetider mellan operationer och mycket mer.

Preactor håller även reda på material. Preactor knyter samman alla delar av en beställning oavsett om det är köpartiklar eller egentillverkade artiklar. Om det sker en förändring i leveransen av en inköpsorder, eller en producerad artikel, kan du omedelbart se effekten på produktionen, liksom flödet av varor nedströms.

Preactor funktionalitet

Nedan följer en kort översikt över produktegenskaper för Preactor familjen.

Preactor 200 – Både primära resurser samt sekundära begränsningar (t.ex. verktygs- och operatörer) kan definieras som visar kapacitetsutnyttjande. Fram-bakplanering, bi-directionalt, sekvensering utifrån orderattribut, såsom leveransdatum eller prioritet, etc.

Preactor 300 –Flera begränsningar kan tillämpas, såsom begränsningar för verktyg och antal personer. Mer komplexa rutter kan definieras, inklusive förval av resurser inom en resursgrupp. Statusuppdateringar av pågående produktion på operationsnivå med hjälp av uppdateringar från verkstadsgolvet. Analys av produktionsplanen genom att jämföra alternativa planer.


Planned orders with capacity utilization of resource groups.

 

Preactor 400 – Inkluderar materialstyrning där det finns ett flöde av material. Den presenterar en grafisk bild av en order som visar det material som ingår i dess tillverkning, samt alla relaterade order som levererar eller konsumerar material. Det finns också ytterligare optimeringsregler för att minimera ställtider och sena beställningar med hjälp av en föredragen sekvens vid varje resurs, flaskhalsplanering (Theory of Constraints, TOC)) och kampanjer.

 


Order links and the material consumption.

 

Preactor 500 – Tar materialstyrningen ett steg längre - för material som kan produceras eller konsumeras vid varje operation i en order. Inkluderar även funktion för Orderförfrågan ”Capable-To-Promise”, som tar hänsyn till tillgängligt material, ledtid på köpta artiklar, och tillgänglig produktionskapacitet.Order enquiry creating the necessary orders and demand on the fly.


Preactor Viewer – Används för att dela planer inom verksamheten och göra scenarioplanering s.k. ”What if?” planering. Används även för inrapportering av aktuell produktionsstatus från verkstadsgolvet för att sedan uppdatera av produktionsplanen om verklig produktionsstatus.

 


Report on operation progress from the shop floor.

 

Hur får jag veta mer?

Ta kontakt och upptäck exakt hur vår APS-lösning kan hjälpa Er och Er verksamhet.
Kenny Andersson, kenny.andersson@plantvision.se eller tel. +46 70 624 51 99

Eller ta reda på mer om Preactor direkt »

 


Follow us LinkedIN