PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

SIEMENS COMOS

COMOS är en världsledande IT lösning från Siemens Industry Software som erbjuder kraftfullt stöd för konstruktörer, entreprenörer och anläggningsägare.

Bland kunderna märks främst processindustrin i stort, allt från läkemedelstillverkare till kommunala reningsverk, men även automationstunga industriföretag som biltillverkare. Branscher där COMOS är stort är:

  • Läkemedel
  • Olja & gas
  • Energi
  • Papper och cellulosa

Integrerat och multidisciplinärt

Den största nyttan med COMOS är att det är ett integrerat multidisciplinärt verktyg. All data för anläggningen eller projektet ligger i en databas och information behöver bara matas in en gång för att sedan återanvändas av alla i projektgruppen.

 

Förenklar arbetet

I de flesta fall ersätter man flera olika CAD-verktyg, ett otal Excellistor, och någon hemmagjord databas. Istället görs allt i ett system.

Alla ritningar, listor, datablad, osv, är baserade på samma data och genererade i systemet. Man kan få ut sin information i vilken typ av listor som helst. Självklart kan man exportera till och importera från Excel.

Anläggningen finns som en grafisk trädstruktur som gör det enkelt att som användare navigera till rätt ställe. Det är ett objektorienterat system där all data, dokument och information är kopplad under respektive objekt, som en pump.


Enkelt grafiskt gränssnitt. Det aktuella arbetsområdet är på höger sidan, anläggningsstruktur visas till vänster och fler detaljer visas nedanför.

Modulärt och anpassningsbart

En stor fördel med COMOS är att det är uppbyggt av moduler, vilket gör att man som användare kan växa in i systemet och efterhand öka funktionaliteten.

COMOS är väldigt anpassningsbart, vilket gör att man kan få det konfigurerat efter sina önskemål för att fullt ut stödja sina egna unika processer.

De huvudsakliga modulerna, som kan användas ihop eller var för sig är:

 

Kvalitet och integration

Kvalitetssäkring och spårbarhet är nyckelord. Genom att man kan använda sig av e-signaturer kan man få till en helt digital godkännandekedja. Man kan med fördel använda sig av COMOS för dokumenthantering. För de som arbetar i regulatorisk miljö kan man öka spårbarheten ytterligare för att fullt ut stödja 21 CFR Part 11.

COMOS är lätt att integrera med till exempel 3D CAD system som PDMS™, styrsystem som PCS7™ och affärssystem som SAP™. Genom att använda sig av Microsoft Windows Workflow Foundation™ kan man få sömlösa arbetsflöden mellan olika system.


Hur får jag veta mer?

Läs mer om COMOS respektive område via menyn till höger.
Eller ta kontakt och upptäck exakt hur PlantVision och COMOS kan hjälpa Er och Er verksamhet.
Johan Granérus, Affärsområdeschef, Plant Asset Management, johan.granerus@plantvision.se eller tel. +46 722 23 58 85


 


Follow us LinkedIN