PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

PlantVision lanserar ny strategi för förebyggande underhåll

30 september 2015

PlantVision kan nu hjälpa kunderna att förbättra sina underhållsinsatser genom att övervaka utrustning i realtid. Drift- & tillståndsbaserat underhåll är en kostnadseffektiv strategi som använder det faktiska tillståndet och driftinformationen av en objekt (t.ex. utrustning eller maskin) för att avgöra om och när underhåll måste utföras.

Med hjälp av denna metod kan kunderna minska både direkta och indirekta kostnader för underhåll, öka utrustningens tillförlitlighet och sänka den totala ägandekostnaden.


Undvik onödiga underhållsrundor

En traditionell underhållstrategi bygger på regelbundna kontroller. Ronderingar planeras och utförs vid förinställda intervaller, vilket inte bara är tidskrävande, utan kan också leda till onödiga stillestånd.

Med drift- och tillståndsbaserat underhåll så utförs endast underhållet när den utlöses av specifika villkor baserade på objektets driftstatus och tillstånd. Målet är att förutsäga eventuella kommande fel på utrustningen, så att underhåll kan proaktivt schemaläggas just när det behövs - och inte före.


Fördelar med drift- och tillståndsbaserat underhåll

  • Förbättrar utrustningens tillförlitlighet
  • Underhållet utförs medan objektet fortfarande är i drift - minimerar produktionsstörningar
  • Minskar kostnaderna för reparationer
  • Minimerar driftstopp på grund av fel på utrustningen
  • Minimerar krav på akuta reservdelar
  • Minimerar tidsåtgången för underhåll
  • Optimerar underhållsintervaller (mer optimalt än tillverkarens rekommendationer)


Realtidsövervakning med PlantMaintenance

Centralt för vår strategi för  drift- och tillståndsbaserat underhåll är PlantMaintenance - vår nya produktionsnära mjukvarulösning.

PlantMaintenance tillåter tilldelning av en eller flera algoritmer till varje objekt eller objektstyp. Algoritmerna kan baseras på en objekts driftstatus (t.ex. en pumps totala gångtid) eller dess tillstånd (t.ex. vibrationer eller temperatur), eller en kombination av båda.

Med hjälp av realtidsdata från objekten, så kan PlantMaintenance automatiskt informera underhållspersonal när det är dags för inspektion. Detta kan göras via e-post, SMS eller en arbetsorder i företagets underhållssystem.


Öka värde i nuvarande system

PlantMaintenance är inte avsedd att ersätta befintliga underhållssystem. Snarare komplettera och förbättra effektiviteten av sådana system.

Förutom att hjälpa till att optimera rutiner, så ger PlantMaintenance också en grund till ständiga förbättringar. Till exempel, att låta användarna jämföra resultaten av flera objekt av samma typ och sedan tillämpa den bästa underhålls praxisen i hela gruppen.

Dessutom bidrar systemet till en förbättrad administration genom att länka samman all information om objekten (t.ex. driftsnoteringar, elektriska ritningar och manualer) på ett ställe.


För mer information

Förutom att vara en fristående produkt är PlantMaintenance även en modul inom PlantPerformance – Plantvisions kraftfulla Business Intelligence lösning för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. www.plantperformance.se

För mer information kontakta Wojtek Dabrowski, affärsområdeschef, PlantVision Software Solutions, Plantvision AB. Tel: +46 (0) 8 503 045 03 / wojtek.dabrowski@plantvision.se


Dela:


Follow us LinkedIN