PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

SYSTEMINTEGRATION

Våra konsulter har specialiserat sig på komplexa IT-miljöer inom både industri och forskning. Med denna erfarenhet kan vi erbjuda tydlig insikt under planering och implementering av integrerade lösningar.

Information är A och O

De flesta IT-företag är specialisade på data. Att utgå endast från data vid integration av system är i de flesta fall inte tillräckligt om målet är att optimera Era processer och öka effektiviteten. Detta är varför våra konsulter fokuserar på information, inte data.

Genom att förstå värdet av tillgänglig information stödjer vi Er i arbetet att avgöra vad som behöver samlas in, bearbetas, distribueras och rapporteras. Vår långa erfarenhet och vårt angreppssätt gör att vi kan erbjuda integration med alla Era befintliga system, oavsett om ni har fem stycken eller 85.

Integration genom hela värdekedjan

Vi kan hjälpa Er att utveckla strategier som omfattar hela värdekedjan: inklusive affärssystem, produktionsplanering, produktionssystem (MES) och processtyrning, samt informationssystem för laboratorium/QC (LIMS), kvalitetsstyrning och frisläppande av produkt. Genom väldesignad systemintegration säkerställer vi ett pålitligt och kontinuerligt flöde av information. Det underlättar för snabba beslut på alla nivåer inom Er organisation och skapar en grund för ständiga förbättringar.

Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi arbetar med systemintegration. Det ger förutsättningar för kostnadseffektiv systemadministration och ändringshantering, samt minskar den totala ägandekostnaden sett över hela livscykeln.

 

Dela:

Follow us LinkedIN