PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

PLANT ASSET MANAGEMENT

PLANT OPERATIONS

Vi hjälper er verksamhet att möta de nya utmaningarna kring digitalisering och ta ert underhåll till nästa nivå.

Med världsledande programvara från Siemens Industry Software, COMOS, kan Ni öka er effektivitetflexibilitet och produktivitet.

COMOS kan användas fullt ut som ett underhållssystem, eller vara länken mellan ett stort och komplext system (t.ex. SAP eller Maximo) och den detaljerade tekniska informationen.

Att ta till sig nya sätt att arbeta är inte alltid enkelt, men när man väl lyckas är belöningen enorm. Vi har som vår mission att hjälpa er att lyckas!


Känner du igen några av dessa utmaningar?

 • Vår anläggningsinformation finns utspritt på olika servrar, i pärmar, på stickor, och på vår CD hylla – och viss information finns bara på leverantörens laptop!
 • Det är bara några få personer som verkligen vet hur man hittar saker i vårt system. När dom inte finns här, då får vi verkligen kämpa.
 • Många gånger hittar vi ett dokument eller en programvara men vi vet inte om det är den senaste versionen eller inte.
 • Samma information måste uppdateras på många olika ställen. Vi har många informationsöar och alldeles för mycket tid går till utförande av rutinsaker.
 • Vi har svårigheter gällande att besvara förfrågningar i tid från regulatoriska myndigheter.
 • Vi har för många brandkårsutryckningar som stressar organisationen.

Dessa utmaningar är vanliga i komplexa operationella miljöer. Om dem är för vanligt förekommande i er verksamhet, då skulle vår underhållslösning kunna revolutionera ert sätt att arbeta.

 Vilka företag/industrier gynnas mest?COMOS kan användas inom de flesta industrier och passar utmärkt för process- och tillverkningsindustri.

COMOS kan användas av många olika typer av företag eftersom den kan anpassas till specifika behov, t.ex. för att effektivisera en nuvarande CMMS, eller som en komplett lösning för att införa förebyggande underhållsstrategier och rutiner.

 Fördelar för er verksamhet

 • Förbättrar produktionstillgängligheten
 • Minimerar stop och ökar produktiviteten
 • Minskar tid och kostnader för underhåll
 • Ta kontroll över all underhållsdata och information
 • Möt regulatoriska efterfrågningar mer effektivt
 • Förbättra samarbetet med leverantörer
 • Ta affärsbeslut baserat på komplett och korrekt information
 • Få mer träffsäkra offerter från leverantörer
 • Snabbare projekt och bättre ekonomi
 • Fortlöpande förbättringsprogram
 • Minska stress och förbättra rutinerna inom din verksamhet
 • Ge dina projektledare bättre överblick och kontroll på projekt och leveranser

 Smart underhåll

Ett primärt mål för modern tillverkning är att använda tillgänglig data och information på ett smartare sätt. Oavsett om ditt företag arbetar med Digitalisering för att uppnå industri 4.0 eller tittar på att flytta ifrån ett Excel beroende och pappersrapportering så är smart informationshantering nyckeln till framgång.

Det första steget är att minska antalet av informationsöar. Centralisera information baserat på en väl organiserad och strukturerad aspekt är fundamentalt för alla underhållsstrategier och rutiner ni planerar att implementera. All relevant information behöver vara lätt och enkel att hitta, åtkomlig för alla, och tillgänglig när och var det behövs, till exempel, genom mobila klienter vid reparation.

Detta är extra viktigt när verksamheter är baserade på ett stort, komplext CMMS, så som SAP eller Maximo. Sådana system involverar stora investeringar men ofta kämpar dem med olika typer av information. Kostanden för att stänga denna typ av dataklyfta kan bli enorm.

Nyckeln är att ha en systemlösning där förmågan att koppla information föra att ge din personal rätt underlag i rätt tid för att uppnå intelligent underhåll. En integrerad informationshantering som kan generera automatiska arbetsordrar (som är utlösta av realtidsdata från produktionsutrustning), tillsammans med all relevant detaljerad teknisk information (tillgänglig omedelbart till underhållspersonal), ger er en effektiv och komplett lösning. 

Från informationsöar till en centraliserad databas. Väl organiserad och lättillgänglig information är ett huvudkrav för att införa en smart underhållsstrategi. 

 Varför välja COMOS?

Siemens COMOS är en världsledande integrerad mjukvara lösning för anläggningskonstruktion och hantering av livscykeln. Det är en modullösning som ger ingenjörer, driftpersonal och ledning ett kontinuerligt flöde av data för att uppfylla deras specifika behov.

 • All information tillgänglig i en central databas – COMOS är en objektorienterad lösning, som ger komplett information och länkar samman alla datablad, instruktioner, processinformation, dokumentation och mjukvara, etc.
 • Snabb och enkel att använda – Väl organiserad information och enkel att använda grafiska gränssnitt baserat på en trädmappsstruktur som innebär att vem som helst kan hitta information snabbt och enkelt.
 • Förbättra nätverkande och koordinering – Alla har access och delar samma information (inklusive leverantörer) vilket förbättrar samverkan och stärker relationer.
 • Förebyggande underhåll – COMOS är en komplett underhållslösning som är kapabel till att generera automatiska arbetsordrar. Det kan också på ett lätt sätt integreras med produktionskontroll, genomförande och rapporteringssystem för att möjliggöra avancerade drift och tillståndsbaserat underhållsstrategier.
 • Träning och stimulering – COMOS Walkinside är en kraftfull 3D anläggningsbetraktare och stimuleringsverktyg som möjliggör kostnadseffektiv träning i farliga miljöer, säkerhets stimuleringar och effektiv förberedelse av underhållsuppgifter.
 • Modernisering och förändring – Dataintegration och informationsutbyte minskar tiden och komplexiteten i förändringsprojekt (modernisering, tekniska förbättringar, expanderande anläggningar, multi-site utrullning, eller att möta nya regulatoriska krav, etc ). Systemet underlättar separata arbetslager så nya projekt kan utvecklas genom att använda all tillgänglig information utan störningar till den löpande verksamheten.
 • Kvalitets inbyggd - Comos har utvecklats för att möta strängare kvalitetskrav kopplade till läkemedelstillverkning. Men oavsett bransch så är COMOS kapabel att uppfylla höga krav och regleringsstandarder.

Vänster: Lätt navigering. COMOS trädstruktur gör det lätt att hitta information snabbt och enkelt även om du inte vet vad det du letar efter heter. Det går naturligtvis även att göra ”Googlesökningar” samt att söka tvärs över efter t.ex. en viss typ av objekt. Höger: Koncept bild som illustrerar fördelen av att ha separata arbetslager.

 Varför arbeta med PlantVision?

 • Vi är marknadens ledande konsultföretag för att verkställa operativa förbättringar. Sedan starten 1999 har vi levererat värde i tusentals projekt i Norden och över hela världen.
 • Vi erbjuder ett brett utbud av världsledande produkter och har stor erfarenhet av integrerade lösningar med existerande produktion och affärssystem.
 • Vi är Siemens partner i den nordiska regionen för Siemens COMOS.
 • Vi har mer än 10 års erfarenhet av COMOS, och 25 år av anläggningsteknik, design, underhåll och informationshantering – från process, tillverkning, Life Science, olja och gas, och massa- och pappersindustrin.
 • Vi etablerar ett långsiktigt samarbete med våra kunder för att skapa förtroende och tillit i alla led, från insikt och utveckling, till implementering, utbildning och optimering. Vi tar ofta en rådgivande roll för att stödja ert företags strategier.
 • Vi fortsätter att stödja lösningar över hela livscykeln, vilket möjliggör kontinuerlig förbättring och säkerställer ett långsiktigt värde.

 Vad säger COMOS användarna?

 

Om du tänker efter hur mycket tid som läggs på att till exempel underhålla reservdelslistor så är en integrerad lösning inte längre något som bara är trevligt att ha. Att automatisera sådana uppgifter sparar mycket tid och pengar – och du kan förbättra både kvalitet och service gentemot kunderna. De potentiella vinsterna är enorma.  
Björn Axelsson, COMOS systemansvarig, Siemens Industrial Turbomachinery, Finspång, Sverige


Vi är väldigt involverade i integrerade system. COMOS är ett strategiskt val på grund av det integrerade verksamhetstänkandet.
Tor Ove Holsen, Chef för dokument och informationshantering, GDF SUEZ E&P Norge AS


Poängen är att vi har minskat antalet gränssnitt, och med det potentiella felkällor. Det betyder att våra processer har effektiviserats, kvaliteten på vår data är högre, och P&ID är ännu mer aktuell. Potentialen i ytterligare COMOS moduler är uppenbar. Vi tror att vi kan utnyttja dem för att uppnå ännu större effektivitet. Arbetsmodellen COMOS kan kartlägga anläggningsförändringar på ett bra sätt; alla objekt och systemområden finns till hands. Det kan ge stöd till kunskapsbaserad planering för testning och underhåll.  
Ralf von der Weppen, Underhållschef, INEOS Oxide, Cologne, Tyskland (Petrokemisk industri)

 

Under planeringen, underhållet, modifieringen och driften av vår anläggningsutrustning har vi ett mycket effektivt arbetsflödessystem. Det nya planeringsverktyget har integrerats sömlöst in till våra arbetsmetoder, och har tillåtit ökad effektivitet.  
Guido Gerdemann, Projektchef för Central Engineering, INEOS, Cologne, Tyskland (Petrokemisk industri)


Vi letade inte efter ett datahanteringssystem utan ett smart data hanteringssystem som vi kunde använda för att digitalt kartlägga anläggningen snabbt och enkelt och som kunde tillåta vidare planering. COMOS stora fördel är att den kan flexibelt anpassas till befintliga arbetsprocesser, och inte åt andra hållet, som det så ofta är med andra mjukvaror. Vi har garantin att tillgänglig data och dokument alltid reflekterar anläggningens tillstånd.  
David Röbbing, Systemadminstratör, Linden heat and power plant, Stadtwerke Hannover AG, Tyskland

 Hur får jag veta mer?

Ta kontakt och upptäck exakt hur vi kan hjälpa Er verksamhet.

Johan Granérus
Affärsområdeschef, Plant Asset Management, PlantVision AB
Tel. +46 722 23 58 85
Epost johan.granerus@plantvision.se 

Eller ta reda på mer om COMOS direkt »

 

 


Follow us LinkedIN