PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

PLANT ASSET MANAGEMENT

PLANT ENGINEERING

Våra avancerade lösningar för konstruktion av Process, El och Automation, kan revolutionera ert sätt att arbeta.

Med världsledande programvara från Siemens Industry Software – COMOS – får konstruktörer, underleverantörer samt projekt- och företagsledning ett effektivare samarbete mellan olika teknikdiscipliner samt optimala arbetsflöden.

Vi hjälper er verksamhet att möta de nya utmaningarna kring digitalisering. Ni ökar er effektivitetflexibilitetoch produktivitet långt mer än med traditionella CAD-system och Excel.

Att ta till sig nya sätt att arbeta är inte alltid enkelt, men när man väl lyckas är belöningen enorm.
Vi har som uppdrag att hjälpa er att lyckas!


Känner du igen några av dessa utmaningar?

 • Vi behöver förkorta ledtiderna och bli effektivare i våra processer, då vi känner en stark konkurrens på marknaden.
 • Flera discipliner har ett starkt beroende av varandra, och detta gör att de får vänta tills föregående led är helt klara.
 • Samma information måste uppdateras på många olika ställen, vilket är tidsödslande och det är lätt att göra missar. Det är dessutom ett irritationsmoment för personalen.
 • Vi har svårt att hitta informationen, som dessutom kan ligga i flera olika program.
 • Det går mycket tid åt att besvara även enkla frågor från underleverantörer och andra intressenter i projektet.
 • Vi önskar att vi hade en lösning för e-signaturer där det snabbt skulle kunna få den sista utgåvan av dokumentationen. Spårning av ändringar är även viktigt för oss.
 • När projektet är klart måste vi sammanställa all information och överlämna till kund, något som ofta äter upp den sista vinsten i ett projekt.

Om dessa utmaningar är vanligt förekommande hos er, då skulle våra lösningar kunna revolutionera ert arbetssätt.

 Vilka företag/industrier gynnas mest?COMOS är en kraftfull lösning för industriell anläggningskonstruktion, EPC entreprenörsföretag och företag som erbjuder engineeringtjänster eller specialanpassade konstruktionslösningar.

COMOS kan användas inom många olika branscher. Det är perfekt anpassat för processindustri, men kan också erbjuda stora fördelar i konstruktionsarbetet av flertalet typer av industrianläggningar och byggprojekt.

 Fördelar för er verksamhet

 • Minska riskexponering genom att se till så att projekten genomförs på ett effektivt och konsekvent sätt.
 • Minska tid till marknaden och generera en snabbare avkastning på investering.
 • Korta ned ledtider genom att implementera en ny, snabbare arbetsprocess som tillåter olika discipliner att arbeta samtidigt på samma projekt.
 • Förbättra globalt samarbete genom att använda en central informationsplattform som ger alla tillgång till samma aktuella och korrekta information.
 • Öka kvalitésnivåer, förenkla rapportering och förbättra spårbarhet.
 • Ge ledningen en klarare överblick av projekten, så att de enkelt kan följa utvecklingen och ta affärsbeslut baserat på komplett och korrekt information.
 • Minska stressnivåer och förbättra arbetsrutiner genom att se till att data bara behövs skrivas in en gång, samt se till att den senaste versionen av dokument, data och mjukvara alltid är tillgänglig.

 Framgångsrik teknik: Minska RISKER och förbättra RESULTAT

 • Marknadsförhållanden blir allt tuffare. Vare sig du är en EPC entreprenör, leverantör som erbjuder anpassade ingenjörslösningar eller en industriell processanläggning, är en ökande internationell konkurrens och mer krävande kunder vanliga utmaningar idag.

  Att arbeta med kapitalintensiva projekt med relativt låga marginaler innebär stor exponerad risk. Ett stort antal av ”data kaos” i de tidiga stadierna av projektet kan till exempel leveransförseningar innebära stora ekonomiska konsekvenser.

   

  Det rätta VERKTYGEN ger möjlighet till bättre PRESENTATION
  Att ha ett kraftfullt och integrerad tekniskt informationssystem gör det möjligt för dig att fokusera på din teknikexpertis och utföra projekt på en konsekvent hög nivå.

  Olika tekniska discipliner kan arbeta mer effektivt och, i huvudsak så är de kapabla till att arbeta samtidigt i samma projekt. Detta leder till att färre ingenjörstimmar behövs och betydligt kortare ledtider för projekten.

  Alla deltagare i ett projekt har en enda åtkomstpunkt för all projektdata. Datakvalitén är förbättrad genom alla faser, från uppstart till slutgiltig leverans och potentiella fel är minimerade.

   

  Rätt PARTNER ger möjlighet till bättre RESULTAT
  Förbättrad prestanda och möjligheten till att erbjuda bättre nivåer av kundservice kan ge basen för långsiktig konkurrensfördel. Men för att kapitalisera dessa möjligheter behöver du en erfaren och tillitsfull partner.

  Det går utöver systemkrav, specifikationer, konfiguration och integration med nuvarande IT system. För att lyckas krävs ett nytt sätt att arbeta och ett nytt sätt att tänka.

  Det är viktigt att börja med INSIKT. Du behöver utveckla en tydlig förståelse av de kritiska faktorerna för att lyckas, både hur dessa faktorer påverkar varandra, och vad som behöver ske för att försäkra sig om att verksamhetsförändring genererar hållbart värde.

  En partner kan också hjälpa till att se till att du tar fördel av ytterligare synergier. Till exempel, förbättra beslutfattande med lösningar som aspenONE teknik, en mjukvara som möjliggör kostnad vs kvalitet beslut som kan tas under ett tidigt skede. Eller, integrera systemet med styrsystemet för att kunna reducera styrsystemets arbetsflöden.

  Den rätta partnern kommer inte bara leverera ett system, den kommer hjälpa till med att ”empower” dina anställda, skapa bättre lönsamma projekt och maximera avkastning på din investering. 

  COMOS gör det möjligt för olika teknikdiscipliner att arbeta samtidigt och korta ner projektens ledtider betydligt. 

 •  Varför välja COMOS?

  Siemens COMOS är en världsledande integrerad mjukvarulösning för anläggningskonstruktion och livscykel hantering. Det är en modulär lösning som ger konstruktörer, driftpersonal och ledning ett kontinuerligt dataflöde för att möta deras specifika behov.

  • Fullt integrerat system – Möjliggör förbättrad prestanda och tillgång till realtids data över hela anläggningens livscykel.
  • Multidiciplinär – Undviker behovet av separata system för processteknik, systemkonstruktion, rörledningar, elektroteknik, instrumentering och automation. COMOS kan se till så att alla discipliner samarbetar effektivt på en enda plattformslösning.
  • Central databas – All konstruktionsinformation och dokumentation i samma system. Objektorienterat anläggningsregister gör det snabbt och enkelt att hitta, visa, administrera, ändringshantera och kvalitetssäkra data och dokument.
  • Globalt samarbete – Ny information och förändringar är uppdaterad i ett globalt datacenter. Deltagare världen över har access till detta och kan dela samma information (inklusive leverantörer) vilket förbättrar samarbeten och stärker relationer.
  • Projektöverblick – Framsteg i projekt kan enkelt visualiseras och följas på ledningsnivå. Status och framstegsrapporter är alltid baserade på nuvarande och korrekt information, för att ge beslutsunderlag.  
  • Modernisering och förändring - Dataintegration och informationsutbyte minskar tiden och komplexiteten i förändringsprojekt. COMOS teknik underlättar att arbeta i separata arbetslager. Detta gör det möjligt för ingenjörer att arbeta på en rekonstruktion av faktiska uppgifter, utan att påverka den löpande verksamheten. När projektet är slutfört är det nya arbetslaget nedsläppt och ersätter originalet.  
  • Kvalitet inbyggd - COMOS har utvecklats för att möta högt ställda krav på kvalitet, rapportering och spårbarhet inom läkemedelsindustrin. Oavsett bransch, är COMOS kapabel att möta höga krav och regleringsstandarder.
  • Virtuell 3D-simulering - COMOS Walkinside är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för anläggningen att ses i en virtuell 3D-miljö. Detta underlättar automatisering och simulering innan driftsättning och kan även användas för kostnadseffektiv utbildning i farliga miljöer, säkerhetssimuleringar och förberedelse av underhållsarbeten.

  COMOS är den enda mjukvarulösningen som stödjer alla EPC projektfaser med en centraliserad databas.

   Varför arbeta med PlantVision?

  • Vi är marknadens ledande konsultföretag för att verkställa operativa förbättringar. Sedan starten 1999 har vi levererat värde i tusentals projekt i Norden och över hela världen.
  • Vi erbjuder ett brett utbud av världsledande produkter och har stor erfarenhet av integrerade lösningar med existerande produktion och affärssystem.
  • Vi är den enda partnern i Norden för Siemens COMOS.
  • Vi har mer än 10 års erfarenhet av COMOS, och 25 år av
   anläggningsteknik, design, underhåll och informationshantering – från process, tillverkning, Life Science, olja och gas, och massa- och pappersindustrin.
  • Vi etablerar ett långsiktigt samarbete med våra kunder för att skapa förtroende och tillit i alla led, från insikt och utveckling, till implementering, utbildning och optimering. Vi tar ofta en rådgivande roll för att stödja ett företags strategier.
  • Vi fortsätter att stödja lösningar över hela livscykeln, vilket möjliggör kontinuerlig förbättring och säkerställer ett långsiktigt värde.

   Vad säger COMOS användarna?

   

  Vi letade efter ett system som kunde spara allt på en plats och få olika discipliner att arbeta i ett system samtidigt. Och COMOS har dessa funktioner. Vi kommer att skära ner ingenjörstidsförbrukning med ett system där ingenjörer lätt kan få tillgång till information.  
  Mikael Berling, Gruppchef Automation & IT, Gryaab AB, Sweden


  COMOS används i alla projektfaser och har förändrat vårt arbetssätt. Vi samlar kunskap, kortar projektutförande- och leveranstider och höjer projektkvaliteten. COMOS hjälper oss även i samarbetet med kunder, partners och leverantörer. Tiden det tar att förbereda ett projekt har minskat från två, tre veckor till några dagar. Vi blir snabbare och kan utnyttja vår specifika expertis bättre. Eftersom vi levererar i genomsnitt ett projekt i veckan behöver vi verktyg som gör oss effektiva och som minskar rutinuppgifter och kontroller.
  Björn Axelsson, COMOS system officer, Siemens Industrial Turbomachinery, Finspång, Sweden

  Läs hela kundcaset »

  Vi ser redan betydande förbättringar så som minskad ingenjörstid och högre ingenjörspresentation. För att pappersmassa industrin är väldigt kostnadsbaserad – och för oss är ingenjörer en stor kostnad i våra projekt – att ha en mjukvarulösning så som COMOS hjälper verkligen. Vi är nu kabbala att ge en mer fast, strukturerad, och detaljerad presentation under offertfasen, då vi har all information i en enda databas  
  Ismo Lätti, COMOS administratör, Andritz Oy, Finland

  Läs hela kundcaset »

   

   Hur får jag veta mer?

  Ta kontakt och upptäck exakt hur vi kan hjälpa Er verksamhet.

  Johan Granérus
  Affärsområdeschef, Plant Asset Management, PlantVision AB
  Tel. +46 722 23 58 85
  Epost johan.granerus@plantvision.se 

  Eller ta reda på mer om COMOS direkt »

   

   


  Follow us LinkedIN