PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

OPTIMERA HANTERING AV LABORATORIEINFORMATION

I dag förväntas laboratorieorganisationer hantera enorma mängder prov och analysdata. Samtidigt har de press på sig att skära ned kostnaderna, uppfylla regler och bestämmelser, garantera fullständig spårbarhet och erbjuda åtkomst till information i en skyddad miljö. Det är komplicerat att driva laboratorieverksamhet och i de flesta fall finns det avsevärda möjligheter till operativa förbättringar.

PlantVision erbjuder lösningar för hantering av laboratorieinformation som kan revolutionera organisationens arbetssätt.

  • Effektivisera planeringen av inkommande prover
  • Öka takten på processerna genom att integrera system, verktyg och data
  • Förbättra dataöverföringen mellan system och arbetsplatser 
  • Minska kostnaderna för provhanteringen
  • Utöka samarbetsmöjligheterna
  • Visualisera utfall jämfört med budgeterat resultat
  • Identifiera områden för ständiga förbättringar

Effektivisera arbetsmetoderna

Förbättra Er planering och inför ett strukturerat tillvägagångssätt för provhantering och provflöden samtidigt som ledtider förkortas och rutiner utförs i enlighet med gällande föreskrifter.

Systemintegration leder till bättre möjligheter för dataöverföring, vilket gör att Ni snabbt kan använda och dela information med kollegor och kunder. Ni kan även följa upp lager, prov och leveranser, samt ta fram komplett revisionshistorik för undersökningar. Det blir lättare att skydda prov och dess integritet, samt uppfylla krav vad gäller spårbarhet och hantering.

Det papperslösa laboratoriet

Genom integration med övriga affärs- och produktionssystem förbättras effektiviteten ytterligare, spårbarheten garanteras och risken för manuella fel minimeras. Därigenom minskas pappershanteringen, information sprids snabbare och beslut kan fattas tidigare.

Våra lösningar erbjuder säker datalagring på lång sikt och inkluderar enkla rapporteringsverktyg som kan användas med elektroniska dokumenthanteringssystem. All information hanteras i enlighet med kvalitetsstandarder som ISO 17025, eller regelverk som CFR 21 Part 11/Annex 11 inom läkemedelsindustrin. 
Förutom högre effektivitet med tillhörande kostnadsbesparingar kan Ni också dra nytta av lägre livscykelkostnader för systemet.

Ständiga förbättringar

Med våra lösningar kan Ni visualisera, följa upp och analysera laboratorieprocesserna i realtid. Utöver beslutsstöd för både ledning och laboratoriepersonal får Ni ett kraftfullt verktyg för att identifiera områden som kan förbättras och som stöd för statistik och analys i Era förbättringsprogram.

 

CASE STORIES


Integrera med LIMS

Eurofins Sweden (tidigare Lantmännen Analycen) är ett växande nätverk av kontraktslaboratorier. Ett centralt LIMS-system underlättade integration av nya instrument och hantering av analys- och kvalitetsrutiner, med förbättrad kundservice och effektivare planering som resultat.
Läs mer >>

Mer information

Information om de produkter våra lösningar är baserade på >>

Läs om vår unika strategi för kvalitetssäkring vid projektleveranser >>

 

Dela:

Follow us LinkedIN