PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

KONTRAKTSLABORATORIER

En LIMS lösning för kontraktslaboratorier

Thermo Scientific* Watson LIMS är det främsta LIMS-systemet inom bioanalystisk verksamhet. Systemets mjukvara är speciellt framtagen för att underlätta för forskning kring läkemedelsmetabolism och farmakokinetik.

Läkemedels- och bioteknikföretag outsourcar idag en allt större del av sin forskningsverksamhet för att öka sin konkurrenskraft och skapa flexibilitet inom sina organisationer. Som ett resultat har kontraktslaboratorier (CROs) expanderat kraftigt och erbjuder allt mer specialiserade och kunskapsintensiva tjänster. En av de främsta anledningarna till framgången för CROs är att de kan leverera marknadsspecifik teknik med hög prestanda, flexibel kapacitet och korta leveranstider. För att kunna hantera uppdrag snabbt och kommunicera med externa kunder på ett smidigt sätt är ett effektivt och integrerat systemverktyg en förutsättning.

Watson är anpassat för arbetsflöden inom bioanalytisk verksamhet vilket gör det möjligt att omsätta fler prover och på så sätt minska kostnaderna kopplade till provhantering. Systemet underlättar vid försöksplanering och gör det möjligt att dela information på ett effektivt sätt. Traditionella LIMS system kan i många fall inte tillgodose de unika utmaningar och krav på datahantering som CROs står inför.

Systemet erbjuder ett stort utbud funktioner, ett flexibelt ramverk, fullständig loggning och uppfyller alla tillämpbara krav enligt 21 CFR Part 11.

Automation för bättre informations- och resultathantering

Med en programvara som stödjer ett stort antal analyser kan testdata importeras direkt från integrerade instrument. Leveranser och prover spåras enkelt med streckkoder designade av användaren och resultat organiseras i ett unikt dokumenthanteringssystem.

Förbättra samverkan och dela kunskap

Effektiv överföring av data mellan platser, system och kunder som använder Watson LIMS gör det lättare att kommunicera och dela med sig av resultat och kunskap.

Robust och dynamisk rapporthantering

Watson LIMS är kompatibelt med redan inbyggda rapport- och dokumenthanteringssystem samt ger full spårbarhet för både rapporter och prov.

Systemet kan specialanpassas för analysverksamhet eller datahantering och bidrar/hjälper till att:

  • Minska driftskostnaderna genom smartare och snabbare screening.
  • Hämta och analysera stora mängder data från komplexa studier (inklusive beräkningar och statistik) i flera olika format.
  • Granska, sammanfatta, dokumentera och presentera data i strukturerade rapporter.
  • Erbjuda kunder säker och enkel tillgång till resultat och data.
  • Automatisera, integrera och hantera utrustning och data.
  • Öka produktiviteten, sänka driftskostnader och förbättra kvalitet och kundservice.
  • Skapa en snabbare beslutsprocess.
  • Uppfylla alla gällande lagkrav.

Systemet innehåller ett beräkningsverktyg för regressionsanalyser med ett stort utbud funktioner för linjära och icke-linjära algoritmer samt ett flertal olika viktningsfaktorer.

 

Dela:

Follow us LinkedIN