PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

BIOBANKER

Under det senaste årtiondet har mängden prov som hanteras inom forskning- och analysverksamhet ökat lavinartat, mycket beroende på ett stigande intresse för translationell medicin och epidemiologi. Forskare står inför utmaningen att hantera enorma mängder prov och data på ett korrekt och effektivt sätt inom tuffa kostnadsramar. Kombinationen med höga krav på spårbarhet, stränga regelverk och begränsat förvaringsutrymme har resulterat i att allt fler företag väljer att outsourca sin provhantering. Biobanker och företag som specialiserar sig på förvaring av prover kan både hantera dessa effektivt och frigöra värdefull tid och resurser till forskningsverksamheten.

Användningsområdet för biobanker är stort och de kan exempelvis utnyttjas för att:

 • Lagra frysta cellprover avsedda för farmaceutisk screening.
 • Hantera vävnadsbiopsier för forskning kring sjukdomar.
 • Hantera patient-DNA.
 • Skapa bibliotek av stora mängder prov från en population för translationella studier.
 • Hantera svårigheter med olika byggnader och lokaler

Vissa biobanker, som exempelvis UK Biobank, är automatiserade och speciellt anpassade för att förvara och snabbt plocka fram stora mängder prov. Andra är baserade på frysförvaring av ad hoc samlingar som hanteras manuellt. I båda dessa fall är säkerhet och integritet otroligt viktigt för att skydda värdefullt och i många fall oersättligt material. Hanteringen av prov måste samtidigt vara effektiv och uppfylla alla tillämpbara regulatoriska krav.

Våra tjänster och produkter för provhantering är anpassade för storskaliga lösningar och biobanker världen över. Utöver det väl beprövade Thermo Scientific Nautilus LIMS finns modulen Thermo Scientific BioBank, ett automatiserat provhanteringssystem utvecklat för att lagra biologiska prover på ett säkert sätt.

Thermo Fisher Scientific är även en ledande leverantör av analytisk utrustning, laboratorieinstrument, förbrukningsvaror, reagenser, media och tjänster. De erbjuder bland annat provrören ABgene*, Matrix* and NUNC* med skruvkork och permanenta 2D streckkoder som ger säkrare hantering än traditionell märkning och säkerställer spårbarhet för Era prover.

Fördelar med ett LIMS för biobanker:

 • Organiserad, korrekt och snabb tillgång till data förser både forskare, ledning och stab med värdefull information för beslutsfattande i det dagliga arbetet.
 • Konfigurerat för att underlätta datainsamling och provhantering.
 • Underlättar för spårbarhet och säker provhantering som ökar effektiviteten.
 • Stödjer hela organisationens lagerstyrning - oavsett om det handlar om förvaring av blod, vävnad, cell lysat, DNA, RNA eller proteiner.
 • Ett webbaserat gränssnitt ger tillgång till information globalt i en säker miljö.
 • Ett inbyggt patenterat verktyg för att visualisera arbetsflöden gör det möjligt för ta fram skräddarsydda lösningar för varje laboratoriums unika krav på vilka data och resultat som ska hanteras, förvaring och provhantering.
 • Automatiserad hantering säkerställer att biologiska prover förvaras säkert.

I gott sällskap

Thermo Scientific Nautilus LIMS* har bland annat implementerats hos UK Biobank, Hunt Biobank I Norge och Singapore Tissue Network.

 

Dela:

Follow us LinkedIN