PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

PRODUKTIONSPLANERING

Våra lösningar för produktionsplanering, APS (Advanced Planning & Scheduling), kan revolutionera Ert sätt att arbeta.

Med världsledande programvaror från Preactor, kommer Ni öka Er effektivitet, flexibilitet och produktivitet långt mer än med affärssystem eller Excel.

Att ta till sig nya sätt att arbeta är inte alltid enkelt, men när man väl lyckas är belöningen enorm.

Vi har som vår mission att hjälpa Er lyckas!


Känns dessa utmaningar igen?

 • Om vi tar en ”panikorder” ser vi inte hur den påverkar övriga leveranser.
 • Ibland har vi materialbrist och kan inte starta en planerad order.
 • Så fort jag har skapat en plan blir den inaktuell pga. att förutsättningarna har förändrats.
 • Även om jag lyckats skapa en bra plan har jag svårigheter att dela den med mina kollegor inom produktion, inköp och marknad.
 • Vi är inte tillräckligt snabba på att ge leveransbesked – och även när vi gör det har vi svårt att hålla dem.
 • Att få med planerat underhåll i produktionsplanen är svårt; att kunna se konsekvenserna av ett maskinhaveri är nästan omöjligt.
 • Vår produktion är komplicerad och vi förlitar oss helt och hållet på våra planerares erfarenhet. Att skapa en produktionsplan kräver kunskap om både våra produkter, vår personal och vår tillverkningsprocess.

Den här typen av utmaningar är vanliga när affärssystem och/eller Excel används som planeringsverktyg. Om de känns välbekanta kommer våra lösningar för produktionsplanering att revolutionera Ert sätt att arbeta.

 Vilka företag/industrier tjänar mest på att införa APS?Den typ av produktion som Ni har kommer avgöra hur stora effekterna och vinsterna blir av att införa ett APS. Till exempel är följande scenarios väldigt lämpliga för APS:

 • Många olika produkter
 • Skräddarsydda produkter
 • Flera produktionssteg, operationer, som använder olika maskiner och/eller flera olika vägval (routings)
 • Produktion mot kundorder eller en mix av kundorder och lager

 Vinster för planerarna

Planerarna väljer vår APS-lösningar helt enkelt för att det gör dem bättre på sitt jobb. De kan arbeta snabbare med en högre kvalitet och under mindre stress.

Det ger dem bättre kontroll, bättre visualisering och förmågan att reagera och lösa problem snabbare än tidigare.

 • Skapa en ny produktionsplan snabbt och enkelt.
 • Direkt kunna se var eventuella problem finns.
 • Enkelt jämföra planer och välja det bästa alternativet.
 • Synliggöra konsekvenserna av att ta en panikorder.
 • Identifiera och lösa problem snabbare, t.ex. en potentiell materialbrist.
 • Snabbt kunna ge leveransbesked på en ny order.
 • Dela en uppdaterad produktionsplan med kollegor.

 Vinster för verksamheten

 • Ökad leveransprecision och bättre kundservice.
 • Lägre lagernivåer – synkronisera inköp med verklig produktionsplan.
 • Minimera Produkter i Arbete, PIA – minska produktionsledtiden och frisläppa material när det behövs och inte tidigare.
 • Öka produktiviteten – Utnyttja befintlig kapacitet bättre. Både utrustning och personal.

 Förbättrad Supply Chain

Våra APS-lösningar stödjer Er Supply Chain genom att förbättra hela försörjningskedjan. Det medför att Ni kan reagera snabbare på både händelser uppströms och nedströms.

Även i en väl integrerad försörjningskedja antar man ofta att leverantörer har tillräcklig kapacitet och/eller lager för att möta sina kunders behov – oberoende om så är fallet eller inte. Med en bra APS-lösning i mitten av Er Supply Chain kan Ni hantera alla de förändringar som sker kontinuerligt.

APS gör det möjligt att få ut det mesta och det bästa av Er Supply Chain och Ert affärssystem:

 • Kompletterar ERP genom att länka ihop material mellan order som har skapats av MRP (Material Requirements Planning)
 • Hanterar komplexa produktionsbetingelser där affärssystemet inte räcker till. Ställtidsmatriser, verktyg etc.
 • Orderförfrågan baserat på både material och kapacitet.
 • Skapar underlag för både inköp (när materialet behövs i produktion) och marknad (när slutprodukterna är redo för skeppning).

 3 kritiska framgångsfaktorer

Ett nytt produktionsplaneringssystem behöver i sig inte garantera framgång. Det finns tre viktiga delar som måste finnas på plats för att förväntade nyttor ska realiseras.

 Förankring och viljan att förändras – Syftet med ett nytt planeringssystem är att förbättra en befintlig  planeringsprocess. Det innebär att nuvarande arbetssätt kommer att förändras och att organisationen måste vara villig att ändra sig på alla nivåer med stark förankring på chefsnivå så att alla arbetar mot samma mål.  

 Välj rätt partner – En del företag som väljer att införa en APS-lösning når inte de mål de satt upp. Att få ett nytt  planeringssystem att fungera i verkligheten kräver både kunskap och erfarenhet. Men framgång handlar inte enbart om teknisk kompetens. Det handlar också om förmågan att driva en kulturell förändring. Rätt partner kan hjälpa Er på den resan genom att undvika fallgroparna, skapa nyttorna så tidigt som möjligt och att säkerställa en långsiktig lönsamhet.

 Välj rätt planeringssystem – En snygg demo räcker inte! Ni måste ha en programvara som fungerar i Er verksamhet.  Kan den modellera de problemställningar som Er verksamhet möter varje dag? Kan den dra nytta av Er nuvarande erfarenhet? Kan den växa med Era behov? Eftersom det nästan är omöjligt att veta alla framtida behov är det viktigt att välja en lösning som bevisligen fungerar i över tusen företag i alla möjliga typer av branscher.

 Varför välja Preactor?

Preactor används av tusentals företag världen över och inom nästa alla branscher. Med över 20 år av inbyggd erfarenhet är Preactor världens främsta APS-system.

Dess flexibilitet har bevisats i många olika tillverkningsprocesser och tillämpningar inom små, medelstora och stora företag. Det innebär att Ni kan vara säkra på att få en lösning som möter Era krav både idag och i framtiden.

En nyckel till Preactors framgång är att vara fundamentalt annorlunda mot de flesta andra system. När andra företag använder avancerade beräkningsmodeller använder Preactor en mer regelbaserad inriktning. Det innebär att Ni som användare får mycket bättre förståelse för hur reglerna fungerar och även kan konfigurera egna regler som passar Er verksamhet.

Preactor kan hantera mängder av olika tillverkningsprocesser – jämfört med andra system som ser jättebra ut i en demo men har svårt att anpassas till Er verklighet.

Preactor är därtill del av Siemens som är dedikerade att behålla sin marknadsledande position även i framtiden. Det säkerställer framtida utveckling av systemet.

 

 Så här arbetar vi

Vi vill leverera en lösning som är rätt för just Er! För att kunna göra det måste vi förstå både var Ni är idag och var Ni vill vara i framtiden. Det finns olika sätt att nå dit, men vanligtvis består våra projekt av fyra delmoment.

 • Insikt – Första steget är att vi måste få en grundläggande förståelse för Era problem och utmaningar och vad Ni försöker uppnå. På så sätt kan vi dyka lite djupare och även ger Er information om vad som behöver göras för att nå dit. Här får vi som leverantör och kund en gemensam syn och vi kan presentera ett antal alternativ som passar både Er budget och Ert tidsperspektiv.
 • Prototyp – Om vi tillsammans ser en möjlighet till förbättring, föreslår vi att starta med en prototyp. Den kräver en relativt liten investering, där vi dyker ned på djupet i Er planeringsprocess och tar fram tillräckligt med information för att skapa en planeringsmodell i Preactor. Med prototypen kan vi visualisera och planera med Er data i Preactor och skapa ”What If”-scenarios utifrån de frågeställningar som Ni har. Baserat på resultat och erfarenhet från prototypen presenterar vi sedan en offert för projektgenomförande. 
 • Implementering – Efter att ”business case” blivit godkänt genomför vi de förändringar av Er planeringsprocess som vi kommit överens om. Vi hjälper Er att snabbt bygga en Preactor-modell som använder Er data. Detta så att Ni så tidigt som möjligt ska kunna börja använda den nya planeringslösningen och ta hem nyttorna tidigt i projektet.
 • Utbildning och Support – Som en del av leveransen ser vi till att utbilda planerarna och andra nyckelpersoner. Vi fortsätter att ge support för de lösningar vi levererat genom hela livscykeln så att de hela tiden kan förbättras och skapa nytta även över längre tid.

 Vad säger kunderna?

 

Vad säger användarna av Preactor?

 

Nu är hela vår produktionsprocess mycket mer transparant - från ERP ner till produktionsgolvet. Vi kan enkelt identifiera flaskhalsar och se var vi måste ändra och förbättra processerna. Vi kan också snabbare besvara kundförfrågningar - speciellt för komplexa produkter  
Sven Goltermann, Glamox

Läs Kundcaset »

PlantVision var alltid lyhörda och öppna för våra idéer. De hittade fungerande lösningar på alla våra önskemål - även om det innebar att gå utanför Preactor. De lyckades också implementera och få igång systemet väldigt snabbt
Paul Duver, Glamox

Läs Kundcaset »

Preactor hjälper oss att bättre förstå vår leveranskedja - inte bara internt utan också hur leverantörerna påverkar vår produktion. Vi är fortfarande i en inlärningskurva och kommer att fortsätta att förbättra systemet. Vi är övertygade om att Preactor kan hjälpa oss att nå vårt slutgiltiga mål som är 99 % leveransprecision. Vi kommer inte att ge oss förrän vi når dit!"  
Sven Goltermann, Glamox

Läs Kundcaset »

Vårt mål med att implementera Preactor var att förbättra leveransprecisionen som uteslutande styrs mot ett av kundens fastställt datum. Och Preactor har verkligen varit till hjälp här. Leveransprecisionen har ökat från 34% till 94%. Vi har nu mycket bättre kontroll och synkronisering mellan avdelningarna.  
Paul Lambert, Improvements Manager Cash Bases

 

Systemet hjälper oss att ge leveransbesked direkt när vi får en orderförfrågan. Om problem uppstår senare i ett projekt, kan vi lätt planera om.
Stuart Bateman, Solent Moulds

 

Systemet har gett oss en helt ny flexibilitet som vi inte hade förut. Nu kan vi köra ”What If”-scenarios vilket är ovärderligt när vi har problem i produktionen. Vi vet direkt vilken effekt en händelse har på hela produktionsplanen och på så vis också hur vi bäst ska agera. Patricia Speakman , Ardo

 FAQ

Varför behöver vi en APS-programvara om vi redan har ett affärssystem (ERP)?
Ju mer komplicerad Er produktion är när det gäller material, ledtider, routing, kunskap hos personalen, utrustning etc. desto mindre troligt är det att affärssystemet kan hantera det.

Affärssystemet är helt enkelt inte byggt för att modellera Er produktion och alla de betingelser som är viktiga att ta hänsyn till när en bra produktionsplan ska skapas. Genom att komplettera Ert affärssystem med en APS-lösning förbättras Er planeringsprocess väsentligt.

 

Vi använder Excel för att komplettera vårt affärssystem. Är inte det tillräckligt?
Att använda Excel eller något annat tillägg till affärssystemet är en kompromiss. Det ger Er större flexibilitet än vad affärssystemet i sig kan erbjuda, men Ni måste investera en massa tid i att få det att fungera. Excel saknar en bra visualisering, en bra integration och de planeringsalgoritmer som normalt finns med som standard i de flesta APS-lösningar.

Excel kan också vara tidsödande. Att skapa en bra plan kan ta timmar eller dagar. Det kan också ta mycket tid att bara hålla planen uppdaterad utifrån det som händer i produktionen. Jämför det med vår APS-lösning som låter Er skapa en plan inom några minuter och som ger Er konsekvenserna av produktionshändelser i realtid.

 

Är Preactor kompatibelt med vårt affärssystem?
Ja, Preactor fungerar med de flesta affärssystem inkluderat SAP, Oracle, Baan, Axapta, Dynamics, IFS, Sage och många fler. I de allra flesta fall innebär integrationen att data som routings, produktionsorder, säljorder, inköpsorder och BOM importeras till Preactor.

 

Hur mycket kostar det?
Priset på programvaran och arbetet beror på vad Ni behöver. Vi föreslår att vi startar med ett möte för att få insikt i Er problemställning. Det låter oss (och Er) få en tydligare bild av Era utmaningar och vad som krävs. Baserat på detta kan vi ta fram en lösning som passar Er budget. Den goda nyheten är att Preactor, i de allra flesta fall, erbjuder en väldigt kort återbetalningstid.

 

Hur lång tid tar det att införa Preactor?
Det beror helt och hållet på projektets storlek och komplexitet, men normalt från 6 veckor till 6 månader.

 Hur får jag veta mer?

Ta kontakt och upptäck exakt hur vår APS-lösning kan hjälpa Er och Er verksamhet.
Kenny Andersson, kenny.andersson@plantvision.se eller tel. +46 70 624 51 99

Eller ta reda på mer om Preactor direkt »

 

 


Follow us LinkedIN