PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

BUSINESS INTELLIGENCE

MES, LIMS, ERP, planeringssystem, processdatabaser, automationssystem och kvalitetsdatabaser – alla genererar de omfattande mängder av information.

Vi hjälper Er att dra nytta av värdet i informationen på ett effektivt sätt, och skapar därmed beslutsstöd för processrationalisering, resursoptimering och förbättrad produktivitet.

Ständiga förbättringar

Genom att erbjuda verktyg för kontinuerlig mätning, rapportering, analys och förbättring, kan vi hjälpa Er att ta fram strategier och lösningar för verksamhetsoptimering.

Vi säkerställer att alla i Er organisation har tillgång till rätt information i rätt tid:

  • Nyckeltal och trendanalyser som beslutsstöd till företagsledningen
  • Flaskhalsar och processer med hög prestanda som stöd till produktionsledningen
  • Produktionsnära information som stöd till operatörerna

PlantPerformance

Inom business intelligence erbjuder vi vår lösning PlantPerformance. PlantPerformance grundar sig på 20 års erfarenhet på området, och ger Er ett kraftfullt stöd i Era lean-initiativ och förbättrade TAK-tal.

PlantPerformance erbjuder verktyg för visualisering, mätning och analys av hela produktionskedjans information i realtid. Med sin modulära och flexibla struktur anpassas lösningen enkelt till Era specifika behov – vare sig Ni är ett litet företag eller en global tillverkare med många olika anläggningar.

 

Besök vår hemsida kring PlantPerformance för att läsa mer »

 

Dela:

Follow us LinkedIN